Zarząd fundacji

Prezes – Grażyna Fedoruk

Wiceprezes – Marek Fedoruk

Członek Zarządu – Ewa Moskal