O projekcie

Projekt dotyczy edukacji osób po 60. roku życia w gminie Trzciel. W jego ramach zorganizowaną formy edukacyjne, które wpłyną pozytywnie na wzrost wiadomości i umiejętności seniorów w obszarach dla nich ważnych, a przez to przyczynią się do poprawy jakości ich życia. Projekt przyczyni się do kształtowania wizerunku osób starszych, jako tych, które podejmują aktywność dla własnego rozwoju oraz do podniesienia poziomu świadomości uczestników na temat zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zaprojektowane działania odpowiadają na problem braku oferty edukacyjnej dla osób po 60. roku życia w gminie Trzciel, na których seniorzy mogliby rozwijać swoje pasje, zdobywać ważną dla nich wiedzę i umiejętności przydatne w życiu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla 60 osób starszych z gminy Trzciel.