Podsumowanie projektu

Projekt „Bez przemocy” był finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Obywatelski. Fundacja pozyskała na realizację kwotę 26 333,45 euro na realizację zadań w terminie od 31.12.2021 do 30.12.2022 r.
Projekt odpowiedał na zdiagnozowany problem braku dostępu do specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla rodziców i dzieci. W celu zapewnienia mieszkańcom gminy wsparcia na wysokim poziomie, zaplanowano szkolenie dla nauczycieli, pracowników ośrodka pomocy społecznej oraz Policji – celem było wyposażenie pracowników tych placówke w umiejętność wspiernia swoich klientów/podopiecznych w stawianiu i realizowaniu celów rozwojowych.
Zrealizowano cztery działania:
– warsztaty dla specjalistów – nauczycieli, pracowników opieki społecznej, Policji, kuratorów sądowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych – 24 godziny,
– warszaty dla rodziców – 18 godzin,
– indywdualne konsultacje i terapie – największa grupa uczestników to rodzice, którzy potrzebowali wsparcia w zakresie rozwiązywania konfliktów z dziećmi; w zajęciach uczestniczyły również dzieci, z któymi praca prowadzona była nad umiejętnością radzenia sobie z emocjami. Na realizację działania pozyskano środki na zakup modułów rozbudowujących system eeg biofeedback, czyli moduł oddechowy i HEG. Zrealizowano łącznie 400 godzin wsparcia,
– porady prawne – 40 godzin.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne konsultacje – korzystali w nich głównie rodzice, którzy chcieli dowiedzieć się, co mogą robić, żeby radzić sobie z niewłaściwym zachowaniem dzieci. Wyjątkowo aktywnie pracowała grupa matek na warsztatch dla rodziców. Panie wspierały się wzajemnie w radzeniu sobie z codziennością, uczyy się rozpoznawać uczucia swoje i członków rodziny oraz na nie odpowiednio reagować. Również porady prawne cieszyły się zainteresowaniem – szczególnie ważne dla uczestników tej formy wspracia była możliwość pomocy w przygotowywaniu przez prawnika pism procesowych.
Łącznie we wszystkich formach wsparcia wzięło udział 98 osób. Działania realizowane były stacjonarnie i on-line.