Diagnozą i terapią pedagogiczną zajmuję się przez całe moje zawodowe życie. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym, które mają problem z osiągnięciem dojrzałości szkolnej i ze starszymi z trudnościami w nauce. Wspieram dyslektyków w opanowaniu pisania, czytania i liczenia. Typowe ćwiczenia, typu papier i ołówek łączę z eeg biofeedbackiem. 

Prowadzę też diagnozę i terapię w zakresie przetrwałych odruchów niemowlęcych. Ich utrzymywanie się ponad określony wiek, ogranicza rozwój układu nerwowego i w konsekwencji powoduje różnego rodzaju trudności w rozwoju motorycznym, emocjonalnym i poznawczym. Szkoda, że lekarze badają je tylko u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. 

Materiały do pobrania

Jak wspierać dziecko, które rozpoczyna naukę?