Oferta

Jestem pedagogiem, logopedą i coachem. Przez prawie 30 lat pracowałam w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie zdobyłam doświadczenie w rozpoznawniu przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i ustalaniu dla nich działań terapeutycznych. Potrafię skutecznie wspierać rodziców w budowaniu dobrej relacji z dziećmi i w ustalaniu priorytetów życiowych/wychowawczych. W indywidualnej terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci wykorzystuję metody integracji przetrwałych odruchów niemowlęcych i sensomotoryki.

Prowadzę terapię trudności emocjonalnych, jak złość i lęk – u dzieci i dorosłych. Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz z uzależnieniami behawioralnymi (fonoholizm, uzależnienia od gier itp.). Zajęcia prowadzę w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Zachęcam do korzystania z treningów eeg biofeedback, nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorosłych. Treningi uczą radzenia sobie ze złością, strachem i „bujaniem w obłokach”; są pomocne w leczeniu uzależnień, nadciśnienia i innych chorób spowodowanych dużym stresem.

Zapraszam – Grażyna Fedoruk

– badanie logopedyczne – 60 minut130 zł
– terapia logopedyczna – 30 minut50 zł
– badanie pedagogiczne uczniów w wieku szkolnym –
diagnoza trudności szkolnych – 120 minut
150 zł
– badanie dojrzałości szkolnej dziecka – 120 minut150 zł
– wydanie pisemnej opinii do badaniu100 zł
– trening eeg biofeedback – 45 minut80 zł
– indywidualne zajęcia dla dzieci i dorosłych z trudnościami
emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania – stacjonarnie lub on-line – 60 minut
120 zł
– indywidualne konsultacje dla rodziców – 60 minut –
stacjonarnie lub on-line
120 zł
– coaching – 60 minut120 zł