Później podjęłam studia podyplomowe z logopedii i przez kolejne lata prowadziłam dodatkowo terapię logopedyczną. Zawsze robiłam coś poza pracą – pisałam i realizowałam projekty finansowane ze środków unijnych, działałam w stowarzyszeniach – ale dopiero po ukończeniu rocznego kursu coachingu nauczyłam się naprawdę skutecznego działania. W 2013 r. założyłam fundację, żeby pozyskiwać środki na bezpłatne wsparcie. 

W terapii logopedycznej wykorzystuję kinezytaping, masaż, eeg biofeedback i przezczaszkową stymulację prądem stałym (pod kontrolą neurologa). Pracuję nie tylko z dziećmi, ale też z dorosłymi, którzy „zjadają zęby” i/lub nimi zgrzytają, ślinią się w nocy, mają napięciowe bóle głowy lub zaburzone proporcje twarzy ze względu na nieprawidłowy sposób oddychania. Wspieram osoby po udarach i wylewach w powrocie do sprawności mięśni twarzy i jamy ustnej.

Moje wieloletnie doświadczenie pedagogiczne gwarantuje skuteczną pomoc rodzicom, którzy mają poczucie, że nie mają wpływu na swoje dzieci. Wskazuję skuteczne kierunki zmian i sposoby radzenia sobie z preblemami.


 

Prowadzę diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych, wspieram rodziców w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi

Moje doświadczenie zawodowe:

2022 – 2023 – pedagog szkolny i specjalny w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.

2016 – 2022 – dyrektro Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu

2013 – do teraz – prezes Fundacji AGRAFKA

2000 – 2016 – kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu Filii w Trzcielu

1993 – 2000 – pedagog- logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzcielu