W terapii logopedycznej wykorzystuję kinezytaping, masaż, eeg biofeedback i przezczaszkową stymulację prądem stałym (pod kontrolą neurologa). Pracuję nie tylko z dziećmi, ale też z dorosłymi, którzy „zjadają zęby” i/lub nimi zgrzytają, ślinią się w nocy, mają napięciowe bóle głowy lub zaburzone proporcje twarzy ze względu na nieprawidłowy sposób oddychania. Wspieram osoby po udarach i wylewach w powrocie do sprawności mięśni twarzy i jamy ustnej.

W 2013 r. założyłam Fundacją AGRAFKA, żeby pozyskiwać środki na realizację bezpłatnych form wsparcia. Piszę projekty dotyczące szeroko rozumianej edukacji dzieci i dorosłych i wspieram ich w rozwoju społecznym i emocjonalnym. Realizowałam granty na działania dla seniorów (w tym terapię eeg biofeedback, warsztaty z psychoterapeutą, kosmetologiem, lekarzami oraz zajęcia ruchowe), dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (hipoterapia, terapia integraci sensorycznej i terapia logopedyczna) oraz rodziców. Ostatni projekt, realizowany w 2022 r., finansowany był ze środków EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – rodzice z całej Polski (i nie tylko) korzystali z bezpłatnego wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności w relacji z dziećmi.

W 2022 r., ze względu na stan zdrowia zrezygnowałam ze stanowiska dyrektora w PPP nr 4 w Poznaniu. Po roku pracy w szkole uznałam, że bardziej będę mogła realizować swoje pasje i wspierać innych, kiedy założę firmę i będę tylko terapeutą. Tak powstał nowy gabinet – w Poznaniu. 

 

 

 

Prowadzę diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych,
wspieram rodziców w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi

Moje doświadczenie zawodowe:

2022 – 2023 – pedagog szkolny i specjalny w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.

2016 – 2022 – dyrektro Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, pedagog

2013 – do teraz – prezes Fundacji AGRAFKA

2000 – 2016 – kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu Filii w Trzcielu, pedagog – logopeda

1993 – 2000 – pedagog- logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzcielu