Biofeedback – skuteczna metoda treningowa

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu klientowi informacji zwrotnej o jego stanie fizjologicznym. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez specjalistyczne systemy pobierające dane z czujników w czasie rzeczywistym. 

Zastosowanie biofeedbacku

Biofeedback wykorzystywany jest w terapii dzieci i dorosłych borykających się z:

 • Trudnościami w nauce

 • ADHD, ADD

 • Dysleksją

 • Depresją

 • Zaburzeniami lękowymi

 • Nadmiernym stresem

 • Zaburzeniami snu

 • Zaburzeniami koncentracji

 • Uzależnieniami

Trening biofeedback wykorzystywany jest również w badaniach naukowych oraz terapii osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (m.in. sportowców, menadżerów) 

Efekty terapii biofeedback

Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna dla dzieci i dorosłych umożliwiająca poprawę:

 • działania pamięci i koncentracji

 • funkcjonowania w stresie

 • regulacji emocji

 • opanowywania stresu i lęku

Odmiany biofeedbacku, jakimi dysponuję

 • EEG Biofeedback (Neurofeedback) – dotyczy zmian aktywności bioelektrycznej określonych obszarów mózgu. Dzięki biologicznego sprzężeniu zwrotnemu klient może świadomie zmieniać wzorzec fal wytwarzanych w mózgu, co pozwala wpływać na jego funkcjonowanie.

 • HEG Biofeedback – bezpieczny sposób monitorowania stopnia natlenienia krwi w płatach czołowych. Metoda polecana w szczególności u klientów z ADHD, autyzmem gdzie montaż elektrod jest utrudniony.

 • RSA Biofeedback – trening łączący procesy samoregulacji w zakresie oddechu i rytmu serca.

Informacje za Biomed Neurotechnologie