Eeg biofeedback

      Terapia eeg biofeedback jest nowoczesną i skuteczną metodą terapeutyczną, która pomaga pacjentom kontrolować swoje funkcje mózgowe. Wykorzystuje ona obserwację i manipulację aktywnością elektryczną mózgu w celu poprawienia różnych stanów emocjonalnych, fizycznych i poznawczych.

      Jedną z głównych zalet terapii jest jej nieinwazyjność. Podczas sesji terapeutycznej pacjent ma na głowie elektrody, które rejestrują aktywność mózgu. Następnie te dane są analizowane przez specjalistę, który potrafi rozpoznawać rodzaje fale mózgowe. Dzięki tej informacji terapeuta może dostosować terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta, co sprawia, że jest ona bardzo precyzyjna i skuteczna.

   Kolejną zaletą terapii eeg biofeedback jest jej wszechstronność. Może być stosowana w leczeniu różnych zaburzeń i problemów, takich jak ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), lęki, depresja, ból przewlekły, bezsenność, migrena, a nawet uzależnienia. Terapia ta pomaga regulować emocje, koncentrację, stany lękowe oraz poprawia jakość snu. Ponadto, osoby zdrowe mogą również korzystać z terapii w celu poprawy swojej wydajności intelektualnej i emocjonalnej.

     Eeg biofeedback może być stosowany przez osoby w każdym wieku. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą czerpać korzyści z tej terapii. Osobom z ADHD może ona pomóc w kontrolowaniu impulsywności, zwiększeniu koncentracji i poprawie zdolności poznawczych. Nastolatkom i dorosłym z  problemami lękowymi i depresją, terapia ta może pomóc w regulacji nastroju i redukcji objawów tych zaburzeń. Ponadto, sportowcy, studenci, przedsiębiorcy i inni profesjonaliści mogą również skorzystać z terapii eeg biofeedback w celu poprawy swojej efektywności oraz redukcji stresu i lęku związanego z wykonywanymi zadaniami.

Podsumowując – terapia eeg biofeedback ma wiele zalet i może być użyteczna dla każdego, kto chce poprawić swoje funkcje mózgowe i emocjonalne. Przeciwwskazania dotyczą jedynie podnoszenia aktywności mózgu w przypadku tętniaków i guzów.

Rodzaje biofeedbacku, jakimi dysponuję

  • EEG Biofeedback (Neurofeedback) – dotyczy zmian aktywności bioelektrycznej określonych obszarów mózgu. Dzięki biologicznego sprzężeniu zwrotnemu klient może świadomie zmieniać wzorzec fal wytwarzanych w mózgu, co pozwala wpływać na jego funkcjonowanie.

  • HEG Biofeedback – bezpieczny sposób monitorowania stopnia natlenienia krwi w płatach czołowych. Metoda polecana w szczególności u klientów z ADHD, autyzmem, gdzie montaż elektrod jest utrudniony.

  • RSA Biofeedback – trening łączący procesy samoregulacji w zakresie oddechu i rytmu serca – polecany dla osób z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłym stresem, chorobami psychosomatycznymi.