1. Badanie logopedyczne 60 minut – 150 zł

2. Terapia logopedyczna 30 minut – 60 zł, 60 minut – 120 zł


3. Badanie pedagogiczne 60 minut – 150 zł (wydanie pisemnej opinii – 100 zł)

4. Terapia pedagogiczna 50 minut – 110 zł

– terapia ręki

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (doskonalenie funkcji ważnych w nauce pisania, czytania i liczenia)

– terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii

– rozwijanie dojrzałości szkolnej


5. Eeg biofeedback 30 minut – 60 zł, 60 minut – 120 zł


6. Konsultacje dla rodziców (coaching rodzicielski) – 110 zł