Jak ograniczyć objawy ADHD?

     ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurobehawioralnych występujących u dzieci i dorosłych. Charakteryzuje się trudnościami w koncentracji, nadmierną impulsywnością oraz nadpobudliwością. W ostatnich latach naukowcy odkryli, że techniki neuromodulacyjne, takie jak tDCS (transkranialna stymulacja prądem stałym) i EEG biofeedback, mogą być skutecznymi metodami leczenia ADHD.

         TDCS jest techniką, która polega na nieinwazyjnej stymulacji mózgu za pomocą niewielkiego prądu elektrycznego. Poprzez umieszczenie elektrod na skalpie, tDCS wpływa na aktywność neurologiczną w wybranych obszarach mózgu. Badania wykazują, że tDCS może poprawić funkcje poznawcze, takie jak koncentracja i kontrola impulsów u osób z ADHD. Stymulacja tDCS wykorzystuje dwie elektrody – anodę i katodę – które są umieszczane na wybranych obszarach mózgu. Prąd elektryczny płynie z anody do katody, pobudzając lub hamując aktywność neuronalną. Przez regularne sesje tDCS, pacjenci z ADHD mogą doświadczyć długotrwałych korzyści, takich jak poprawa uwagi i zmniejszenie hiperaktywności.

        Inną obiecującą techniką leczenia ADHD jest EEG biofeedback, znane również jako neurofeedback. Technika ta opiera się na monitorowaniu aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy. Pacjentom przekazywane są informacje zwrotne o ich własnej aktywności mózgu poprzez różnego rodzaju sensory, takie jak dźwięki czy wizualizacje. Celem jest nauczenie pacjenta samokontroli nad swoim mózgiem, co pozwala mu na regulację swojej uwagi i impulsywności.

       W przypadku ADHD, EEG biofeedback może pomóc w kształtowaniu konkretnych wzorców aktywności mózgu, które są związane z poprawą objawów zaburzenia. Badania wykazują, że regularne sesje EEG biofeedback mogą prowadzić do trwałych zmian w mózgu i poprawy objawów ADHD. Pacjenci uczą się zwiększać aktywność w obszarach odpowiedzialnych za kontrolę impulsów, jednocześnie redukując nadmierną aktywność w obszarach związanych z nadpobudliwością.

     Obie te metody leczenia ADHD – tDCS i EEG biofeedback – są stosunkowo bezpieczne i nieinwazyjne. W przeciwieństwie do farmakoterapii, nie powodują one skutków ubocznych takich jak nudności czy utrata apetytu. Ponadto, są to metody, które mogą być stosowane zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Ważne jest jednak pamiętać, że tDCS i EEG biofeedback nie są jedynymi metodami leczenia ADHD. Terapia behawioralna, zmiany stylu życia i działania wspierające, takie jak organizowanie czasu czy terapia rodzinna, również odgrywają ważną rolę w zarządzaniu objawami tego zaburzenia. Niezależnie od wybranej metody, kluczowym elementem jest indywidualizacja leczenia, uwzględniając specyficzne potrzeby i preferencje pacjenta.

Przeczytaj więcej o tDCS i eeg biofeedback

Umów się na terapię