Kategorie
Z nami łatwiej

Informacja o wyborze oferty – dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2017 z dnia 10.07.2017 r.

Terapię logopedyczną w ramach projektu „Z nami łatwiej”, współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, poprowadzi Marta Kmieciak z Poznania.

Uzasadnienie: wpłynęła jedna oferta; oferent zaproponował korzystną cenę