Kategorie
Szkoła dla seniora

Dodatkowe warsztaty umiejętności interpersonalnych

W związku z tym, że wszyscy uczestnicy warsztatów umiejętności interpersonalnych ocenili je jako bardzo potrzebne i uznali, że było ich za mało, zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia z psychoterapeutą. Na dzisiejszych zajęciach doskonalili umiejętność nawiązywania poprawnych relacji. Utrwalali sobie przede wszystkim to, że trzeba dobrze oceniać samego siebie, znać swoje mocne strony – wtedy jest się bardziej zadowolonym i u innych też łatwiej znaleźć to, co jest w nich dobre.

Za tydzień z panią Basią Basińską spotkają się ci, którzy chcą bardziej szczegółowo porozmawiać o sprawach, które wymagają rozwiązania.