Strona edukacyjno-

-terapeutyczna

Fundacji AGRAFKA

Pedagog

Prowadzę terapię dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym z dysleksją głęboką. Wspieram dzieci w efektywnej nauce i radzeniu sobie ze stresem. Jestem certyfikowanym terapeutą II stopnia eeg biofeedback.

Coach

Największe doświadczenie mam w pracy z rodzicami. Wspieram ich w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci (również nastolatków), pomagam w motywowaniu dzieci do wsółpracy i wspieram w rozwiązywaniu konfliktów.

Logopeda

Prowadzę terapię online. Szczególnie zapraszam osoby jąkające się i z afazją, ale też z nieprawidłową artykulacją.

Stacjonarnie pracuję również z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy.

Moje doświadczenie

Najpierw byłam pedagogiem. Po studiach rozpoczęłam pracę w poradni psychologiczno-pedagogicznej od diagnozowania u dzieci trudności szkolnych i wspierania ich w wyborze zawodu. Zawasze jednak w pierwszej kolejności wspierałam rodziców, bo to oni mają największy wpływ na to, jak funkcjonują dzieci.