Gabinety terapeutyczne:

Poznań    ul. Łukaszewicza 34            

Trzciel   ul. Poznańska 14


terapia logopedyczna

Prowadzę terapię stacjonarnie i online. Szczególnie zapraszam osoby jąkające się i z afazją, ale też z nieprawidłową artykulacją.

Pracuję również z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i mutyzmem.

terapia pedagogiczna

Pracuję z dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym z dysleksją głęboką. Wspieram dzieci w efektywnej nauce i radzeniu sobie ze stresem. Jestem certyfikowanym terapeutą II stopnia eeg biofeedback.

coaching

Największe doświadczenie mam w pracy z rodzicami. Wspieram ich w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci (również nastolatków), pomagam w motywowaniu dzieci do wsółpracy i w rozwiązywaniu konfliktów.

eeg biofeedback

Prowadzę niezależny trening eeg biofeedback, ale też wykorzystuję metodę w pracy pedagogicznej i logopedycznej. Poza podstawowym, dysponuję modułami do ćwiczeń oddechowych oraz stymulacji płatów czołowych.

Moje doświadczenie

Najpierw byłam pedagogiem. Po studiach rozpoczęłam pracę w poradni psychologiczno-pedagogicznej od diagnozowania u dzieci trudności szkolnych i wspierania ich w wyborze zawodu. Zawasze w pierwszej kolejności wspierałam rodziców, bo to oni mają największy wpływ na funkcjonowanie dzieci.