Zapytanie ofertowe

FUNDACJA AGRAFKA w ramach projektu „Szkoła dla Seniora” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (umowa nr 11793/2016/ASOS) zatrudni na umowę – zlecenie lekarza

Informacja o wyborze oferty

Po rozpoznaniu oferty sklepów w Trzcielu, oferujących materiały biurowe, za najkorzystniejszą uznano ofertę Sklepu Wielobranżowego Bogusławy Rojek. Zakupy będą robione na potrzeby projektu „Szkoła dla Seniora”, realizowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na

Zapytanie ofertowe

FUNDACJA AGRAFKA realizuje projekt pt. „Szkoła dla Seniora” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 â 2020 (umowa nr 11793/2016/ASOS). Działania skierowane są do mieszkańców gminy

Zapytanie ofertowe

FUNDACJA AGRAFKA realizuje projekt pt. „Szkoła dla Seniora” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (umowa nr 11793/2016/ASOS). Działania skierowane są do mieszkańców gminy

Zapytanie ofertowe

UNDACJA AGRAFKA realizuje projekt pt. „Szkoła dla Seniora” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (umowa nr 11793/2016/ASOS). Działania skierowane są do mieszkańców gminy