Zapytanie ofertowe

FUNDACJA AGRAFKA realizuje projekt pt. „Szkoła dla Seniora” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (umowa nr 11793/2016/ASOS). Działania skierowane są do mieszkańców gminy

Zapytanie ofertowe

FUNDACJA AGRAFKA realizuje projekt pt. „Szkoła dla Seniora” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (umowa nr 11793/2016/ASOS). Działania skierowane są do mieszkańców gminy

Informacja o wyborze realizatora

Wykład z zakresu endokrynologii poprowadzi Jolanta Andrzejewska. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Szkoła dla Seniora” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe

FUNDACJA AGRAFKA realizuje projekt pt. „Szkoła dla Seniora” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (umowa nr 11793/2016/ASOS). Działania skierowane są do mieszkańców gminy

Zapytanie ofertowe

  FUNDACJA AGRAFKA w ramach projektu „Szkoła dla Seniora” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (umowa nr 11793/2016/ASOS) zatrudni na umowę – zlecenie

Zapytanie ofertowe

FUNDACJA AGRAFKA w ramach projektu „Szkoła dla Seniora” zatrudni na umowę – zlecenie do przeprowadzenia 3-godzinnych warsztatów fotograficznych dla 15-osobowej grupy uczestników w wieku 60+ . Miejsce realizacji: Trzciel, siedziba Stowarzyszenia Trzcielscy Seniorzy (ul. A. Czerwonej 61). Uczestnicy w ramach

Zapytanie ofertowe

FUNDACJA AGRAFKA realizuje projekt pt. „Szkoła dla Seniora” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (umowa nr 11793/2016/ASOS). Działania skierowane są do mieszkańców gminy